หน้าแรก
รายละเอียดโครงการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ดาวน์โหลด
Webboard
คำถามที่พบบ่อย (FAQS)
ติดต่อเรา
ลิ้งค์อื่น ๆ
 
 
เลือกหมวด :
รายละเอียดการสัมครเข้าร่วมโครงการ LTM

(จำนวนผู้ Download 53 ครั้ง )  Download
ใบสมัครโครงการ LTM

(จำนวนผู้ Download 81 ครั้ง )  Download
เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเปิดโครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง
รายละเอียด:
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วม "สัมมนาเปิดโครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง" ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพฯ (The Emerald Hotel) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การประยุกต์ใช้ระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่งให้กับผู้ประกอบการขนส่ง ให้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานได้ด้วยตนเอง และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการประหยัดพลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรมและนำผลสำเร็จดังกล่าวเผยแพร่ให้กับผู้ประกอบการขนส่งทั่วไปได้รับทราบ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เริ่มเห็นถึงความสำคัญ และผลสำเร็จหากดำเนินการอนุรักษ์พลังงานอย่างจริงจัง ต่างๆ โดยการสัมมนาดังกล่าวได้เรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวเปิดงานและร่วมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "แผนอนุรักษ์พลังงาน สร้างความเข้มแข็งภาคขนส่งไทย" หากท่านใดสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาสามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับได้ที่ http://www.iie.or.th/iie2016/activity_event_detail.php?activity_id=195 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณศศิวิมล อมแก้ว หรือ คุณรัตนาภรณ์ สุริเจย์ โทรศัพท์ 0-2345-1256/081-921-9874 E-mail: logistics.ltm62@gmail.com **รับจำนวนจำกัด**เปิดรับสมัครถึงวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562

(จำนวนผู้ Download 57 ครั้ง )  Download

หน้าที่  1 
   
   สถานบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
   โทรศัพท์ -2345-1252-53 โทรสาร 0-2345-1258


  © 2011 Powered by Logistics and Transport Management : LTM. All rights reserve
หน้าแรก รายละเอียดโครงการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
Webboard บุคคลากรในหน่วยงาน คำถามพบบ่อย ติดต่อเรา