หน้าแรก
รายละเอียดโครงการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ดาวน์โหลด
Webboard
คำถามที่พบบ่อย (FAQS)
ติดต่อเรา
ลิ้งค์อื่น ๆ
 
 
1 ) ช่องทางการติดต่อเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ
คำตอบ
โทรศัพท์  02-345-1253                                        
โทรสาร    02-345-1258
อีเมล์      
เว็ปไซต์    http://www.ltmthailand.net/  และ http://www.iie.or.th/

2 ) สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
คำตอบ
มีเงินสนับสนุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใข้เชื้อเพลิงในภาคการขนส่ง

3 ) ระยะเวลาเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
คำตอบ

ผู้ประกอบการสามารถเลือกเข้าร่วมได้มากกว่า 1 กิจกรรม�

��กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการประยุกต์ใช้ระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง
(ปิดรับสมัครแล้ว)
� �กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการส่งเสริมเงินทุนจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
(1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2560 )
� �กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมการขับขี่ยานพาหนะเพื่อการประหยัดพลังงาน
(ปิดรับสมัครแล้ว )
� �กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company, ESCO) (เปิดรสมัครถึง 30 พฤศจิกายน 2560)


4 ) ในการเข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีค่าใช้จ่ายหรือไม่
คำตอบ
ในการเข้าร่วมโครงการฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้จากการสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน

   
   สถานบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
   โทรศัพท์ -2345-1252-53 โทรสาร 0-2345-1258


  © 2011 Powered by Logistics and Transport Management : LTM. All rights reserve
หน้าแรก รายละเอียดโครงการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
Webboard บุคคลากรในหน่วยงาน คำถามพบบ่อย ติดต่อเรา