หน้าแรก
รายละเอียดโครงการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ดาวน์โหลด
Webboard
คำถามที่พบบ่อย (FAQS)
ติดต่อเรา
ลิ้งค์อื่น ๆ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ > การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานผ่านกลไกธุรกิจจัดการพลังงานในภาคขนส่ง (Logistics ESCO)
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานผ่านกลไกธุรกิจจัดการพลังงานในภาคขนส่ง (Logistics ESCO)

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมใช้ระบบ Logistics ESCO

ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤศจิกายน 2560

สำหรับบริษัทที่สนใจขึ้นทะเบียน สามารถติดต่อได้ที่ 02-345-1252 โครงการ LTM


   
   สถานบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
   โทรศัพท์ -2345-1252-53 โทรสาร 0-2345-1258


  © 2011 Powered by Logistics and Transport Management : LTM. All rights reserve
หน้าแรก รายละเอียดโครงการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
Webboard บุคคลากรในหน่วยงาน คำถามพบบ่อย ติดต่อเรา